Uitleg Mogelijkheden RFEM 6

Uitleg over de diverse mogelijkheden van RFEM 6, RSECTION 1 en RSTAB 9 Nieuwe Generatie

NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met Steel Design)
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met Steel Design) De volgende vier klassen van doorsneden kunnen worden onderscheiden: Klass...
Di, 26 Okt, 2021 om 7:52 AM
Bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM
Bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM De rekensoftware RFEM en RSTAB hebben de mogelijkheid van niet-lineaire steunpunten. V...
Di, 26 Okt, 2021 om 7:53 AM
Instabiliteit tonen van een constructiemodel
Instabiliteit tonen van een constructiemodel In RFEM is het mogelijk om de instabiliteit van een 3D constructiemodel te tonen. Dit is een handige optie om...
Di, 26 Okt, 2021 om 7:53 AM
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen 2 Finite Elements 2.1 Finite Elements from Topological Point of View Table 2.1: Construction Models i...
Di, 26 Okt, 2021 om 7:59 AM
Starre Koppelingen en Knoopverhinderingen
Starre Koppelingen en Knoopverhinderingen Starre koppelingen in de 3D rekensoftware RFEM verbinden lijnen van vlakken met lijnen van andere vlakken. Ga in...
Di, 26 Okt, 2021 om 8:00 AM
Lastexcentriciteiten ingeven in RFEM 6
Lastexcentriciteiten ingeven in RFEM 6 In RFEM 6 kunt u een excentriciteit ingeven voor knoop, lijn en staaflasten. Op deze wijze is het niet langer noodza...
Di, 26 Okt, 2021 om 8:00 AM
Aanpassing van NEN - EN 1992-1-1 versie 2020
Aanpassing van NEN - EN 1992-1-1 versie 2020 De aanpassing van de NEN - EN 1992-1-1 versie 2020 met betrekking tot de scheurafstand sr,max is als volgt aan...
Di, 26 Okt, 2021 om 8:01 AM
Een zeeg of toog van een stalen ligger ingeven en controleren in Steel Design
Een zeeg of toog van een stalen ligger ingeven en controleren in Steel Design Gebruikers van RFEM en RSTAB kunnen een extra toog ingeven voor dakliggers...
Di, 26 Okt, 2021 om 8:01 AM
Eigenvormen tonen voor alle belastingcombinaties
Eigenvormen tonen voor alle belastingcombinaties In RFEM 6 en RSTAB 9 is het mogelijk om voor alle bestaande belastingcombinaties, belastinggevallen of een...
Di, 26 Okt, 2021 om 8:11 AM
Voordelen van oneindig buigstijve platen
Voordelen van oneindig buigstijve platen Bijgaand voorbeeld toont een RFEM - model van een oneindig buigstijve plaat die een optredend buigend moment gelij...
Di, 26 Okt, 2021 om 8:13 AM