Uitleg RFEM/RSTAB

Deze folder bevat meer uitleg over uw rekensoftware RFEM of RSTAB

Hoe kan ik in een 2D model de steunpunten of -lijnen als 'kolom' of 'wand' modelleren?
In RFEM 2D en 3D modellen kunnen gebruikers steunpunten en steunlijnen zodanige eigenschappen meegeven dat ze het gebruik van kolommen en wanden simuleren. ...
Ma, 3 Sep, 2018 at 2:53 PM
Imperfecties 1e en 2e orde in RFEM
IMPERFECTIES als belastingeval in RFEM Om in RFEM inzicht te geven in het belasten volgens imperfecties leggen wij hier uit welke berekening het is d...
Zo, 7 Okt, 2018 at 6:49 PM
Instabiele modellen in RFEM / RSTAB
Instabiele modellen in RFEM/RSTAB Als je model instabiel wordt of is in RFEM of RSTAB tijdens een zogenaamde 2e orde berekening, dan kan het aan velerlei ...
Zo, 7 Okt, 2018 at 6:42 PM
Aanbrengen van onderdruk en overdruk belasting in combinatie met wind- en sneeuwbelasting
Dit artikel is verplaatst naar: Wind belasting in RFEM
Do, 21 Feb, 2019 at 9:16 AM
Overzicht prijzen van de rekensoftware RFEM / RSTAB van Dlubal
Bijgaand kunt u de prijslijst van Dlubal Software downloaden: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rfem/Prijslijst+RFEM.pdf
Ma, 3 Sep, 2018 at 11:00 AM
Kniklengtes berekenen in RFEM / RSTAB
Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rekensoftware.eu   Bijgaand model legt de werking van RF-STABILITY uit, de berekende eigenw...
Zo, 7 Okt, 2018 at 6:44 PM
Link naar voorbeelden voor RFEM
Wij hebben op onze website een speciale pagina met betrekking tot een aantal typische rekenmodellen: Link naar Voorbeelden
Do, 30 Aug, 2018 at 3:41 PM
Modellen van Tekla importeren in RFEM
Modellen van Tekla importeren in RFEM In bijgesloten video van Dlubal is te zien hoe een Tekla Structures model gebruikt kan worden om te een rekenmodel...
Wo, 10 Apr, 2019 at 4:23 PM
Automatische belastingcombinaties maken in RFEM
RFEM kent geen verschil tussen zogenaamde niet-lineaire en lineair combinaties en dit kan bij oud-gebruikers van andere rekensoftware tot onbegrip leiden. ...
Wo, 29 Aug, 2018 at 5:02 PM
Link naar Youtube kanaal over RFEM en RSTAB
Bijgaand treft u de link naar ons YouTube kanaal voor meer uitleg omtrent de mogelijkheden van RFEM/RSTAB:  https://www.youtube.com/user/RFEM...
Wo, 29 Aug, 2018 at 3:37 PM