Vrijgaves in RFEM

Met Vrijgaves, in het Engels: 'Releases', kunnen relaties tussen knopen, lijnen en vlakken die op exact dezelfde plek liggen door de gebruiker in RFEM gedefinieerd worden. De relaties kunnen lineair of niet-lineair zijn. Via een zogenaamde type wordt de relatie van het speciale object 'Vrijgave' in RFEM vastgelegd. In onderstaand voorbeeld is de er geen relatie tussen de rotaties om de x-as van beide knopen.


Dialoogvenster Knoopvrijgave Type


Per knoop, lijn of vlak kan een type worden toegewezen. Vervolgens dienen de vrijgelaten objecten, zoals staven, vlakken of solids/volumes, te worden gedefinieerd.


Dialoogvenster Knoopvrijgave in RFEM


In bijgaand voorbeeld ligt de IPE 500 in de praktijk op de koker 300x300. In het 'normale' rekenmodel zal de torsie stijve koker een deel van het buigend moment van de IPE, als een 'ongunstig' torsiemoment, MT, opnemen.


Rekenmodel IPE 500 ligt op Koker 300x300


Steunpuntsmoment zonder knoopvrijgave


Steunpuntsmoment zonder Knoopvrijgave


Torsie moment in Kokerligger


Door het toepassen van de knoopvrijgave kan wel het juiste moment in de koker ligger, MT = 0 en in de IPE 500 worden verkregen.


Buigend moment My in de IPE 500 na toepassing van een knoopvrijgave