RFEM | RSTAB modellen als versie opslaan


In RFEM en RSTAB is het mogelijk om modellen 'Als versie' op te slaan. menu > Bestand > Opslaan als Versie.Als het model is opgeslagen, kan men later de versie weer terughalen/inlezen via het 'Geschiedenis' tabblad van de Basisgegevens.Het programma opent dan de betreffende versie en voegt de datum en het tijdstip toe.