Excel, REVIT en Rhino/Grasshopper plugins


In de installatiefolder van RFEM 6 (bijv. 6.02) is er een map genaamd 'tools'. In deze map zijn de diverse tools voor RFEM 6 beschikbaar.Voer bijvoorbeeld voor de ExcelAddIn het bestand 'setup.exe' uit.Nadat de setup is uitgevoerd is er in Excel een plugin beschikbaar genaamd 'Dlubal'. Met de plugin tool kunnen tabellen vanuit RFEM worden geïmporteerd of geëxporteerd. De knop 'Close' sluit het geopende RFEM 6 model.


Zie bijvoorbeeld het bestand 'Algemeen22_Tuien.rf6'.Zo is het resultaat van bijvoorbeeld de knopentabel als volgt:Verander in Excel de waarde van cel 'F3', de positie van de x-coördinaat van knoop 1 in -26,5 [m] en druk op 'Export' in het lint van Excel.Het resultaat is als volgt:Druk op 'Afbreken' om de verbinding tussen Excel en RFEM 6 te verbreken.Opmerking: Het is noodzakelijk om bij elke update van RFEM / RSTAB / RSECTION de tools/plugins bij te werken. Enkel als een update van de plugin gedaan is, adviseren wij de tool bij te werken, zie 'Implemented Features' in uw Extranet account.