Hoe kan ik staal doorsnedes optimaliseren in Steel Design?


De doorsnedes die moeten worden gecontroleerd kunnen als volgt worden geoptimaliseerd:


Selecteer "Staalontwerp" en "Invoergegevens" > "Doorsnedes". Ga naar de kolom "Gebruik Andere Doorsnede voor Ontwerp" en selecteer de optie 'Optimaliseren - Huidige Rij'. Er wordt dan een optimale doorsnede gekozen uit de 'rij' met alle HEA, HEB, IPE, etc. profielen.Nu kunt u het staalontwerp opnieuw laten uitvoeren en een nieuwe doorsnede uit laten kiezen. De optimale doorsnede wordt vervolgens getoond in de resultaten voor de doorsnedes. Standaard wordt de doorsnede geoptimaliseerd op een unity check van 1.00. U kunt dit verlagen naar bijvoorbeeld 0.75, waarbij u ook rekening houdt met de te maken verbindingen. U kunt deze waarde aanpassen via het volgende scherm:
Omdat de krachtswerking nog is bepaald met de 'oude' doorsnede (IPE 600), dient de optimale doorsnede nog geexporteerd te worden naar RFEM via Rechtmuis klik op 'Max Unity Check' > Exporteer Doorsnede naar RFEM. U dient vervolgens de gehele berekening en controle opnieuw uit.