Spiderweb or Membrane without tension?


The following example display the results of a pen-hole connection. The pen is modelled on the left side with a so-called 'membrane without tension' surface and the pen on the right side is modelled via a set of compression-only 'RD 20 (Round profile with 20 mm diameter' members.The drawback of the spider web are the peak stresses at the circle/arc of the spider web. We advise to use the membrane without tension surface to model this kind of connections.

Spinneweb of membraan zonder trek?


Het volgende voorbeeld toont de resultaten van een pen-gat verbinding. De pen is gemodelleerd aan de linkerzijde met een zogenaamde membraan-zonder-trek vlak. De pen aan de rechterzijde is gemodelleerd met behulp van een verzameling enkel-druk staven met een diameter van 20 [mm].


Het nadeel van een spinnenweb met behulp van staven zijn de piekspanningen langs de cirkel/boog van de spinnenweb. Wij adviseren daarom altijd om membraan-zonder-trek vlakken te gebruiken.