Staafvertegenwoordigers of Staafverzamelingvertegenwoordigers


Staafvertegenwoordigers is een nieuw concept in RFEM en RSTAB. De staafvertegenwoordiger heeft als doel de controle van stalen, houten, betonnen of aluminium liggers sterk te vereenvoudigen. 


Een staafvertegenwoordiger vertegenwoordigt een groep staven of staafverzamelingen met dezelfde eigenschappen, zoals lengte, materiaal en doorsnede. Op deze wijze is het voor de ontwerper eenvoudiger om bij relatief grotere modellen aanpassingen te doen.


Ga naar de Basisgegevens van het model/bestand en het tabblad 'Instellingen & Opties'. Bij 'Opties' (linksonder) staan de staafvertegenwoordigers of staafverzamelingverstegenwoordigers.Als één van de twee opties wordt geselecteerd, dan verschijnt het tabblad 'Staafvertegenwoordigers Wizard' of 'Staafverzamelingvertegenwoordigers Wizard'. Het tabblad toont de mogelijkheid voor de gebruiker om staven of staafverzameling te vertegenwoordigen via 'scharnieren' of 'staafbeddingen, e.d.'. Een aantal zaken zoals 'Materialen' of 'Lentes' kan niet door de gebruiker AAN of UIT gezet worden.


In het grafische scherm wordt de staafvertegenwoordiger weergegeven door een DRIEHOEK symbool in het midden van de staaf.


In het grafische scherm kan de gebruiker klikken op het driehoekige symbool. Alle staven of staafverzamelingen die worden vertegenwoordigd, worden dan automatisch geselecteerd. Door de dubbelklikken op het driehoekje wordt het staafvertegenwoordiger venster geopend en getoond.In het venster zijn alle vertegenwoordigers van het hele model opgesomd in de lijst aan de linkerzijde. Het doel is om deze lijst naar onze mening zo klein mogelijk te maken. Per vertegenwoordiger kan diverse informatie bekeken worden, zoals de stuklijst van de vertegenwoordiger via 'huidig' tabblad of welke staven onderdeel zijn van de vertegenwoordiging.


Ook kunnen controle gerelateerde zaken zoals de knik- en kiplengtes via de 'Ontwerp Types' worden toegepast en visueel gecontroleerd.


Bij de staalcontrole kan aangegeven worden of de controle van staven of vertegenwoordigers gedaan dient te worden. Standaard wordt beide gedaan.Vervolgens kan in de tabel of in het document per vertegenwoordiger naar het resultaat van de controle gekeken worden.


Zie ook het bijgeleverde voorbeeld bestand van RFEM 6.