Het is mogelijk om gewapend betonnen of voorgespannen liggers en resultaatstaven vanuit RFEM te importeren in IDEA StatiCa BEAM. Op deze wijze kun je doorsnedes toetsen die normaliter niet met RFEM te toetsen zijn, zoals voorgespannen liggers, samengestelde liggers of liggers belast door vermoeiing.


Het principe van de export naar IDEA StatiCa is als volgt:


  • IDEA StatiCa exporteert enkel variabele belastinggevallen
  • IDEA StatiCa stelt de belastingcombinaties op basis van superpositie samen op basis van de Eurocode 0 voor zowel de UGT als de BGT karakteristiek, BGT frequent of BGT quasi-blijvend.
  • Van alle variabele belastinggevallen worden enkel de snedekrachten: N, Vy, Vz, Mx, My en Mz geexporteerd.
  • Het is mogelijk om in IDEA StatiCa Beam zelf blijvende belasting te laten genereren voor eigen gewicht en blijvende belasting.
  • De toetsing volgens de EN 1992-1-1 of EN 1992-2 gebeurt in IDEA StatiCa


Voorbeeld 1: Gewapend betonnen ligger met drie velden.


Er is een vijftal belastinggevallen in RFEM gemaakt.


1) Eigen Gewicht

2) Blijvende belasting

3) Variabele belasting - veld 1, zie voorbeeld

4) Variabele belasting - veld 2

5) Variabele belasting - veld 3


Bereken vervolgens minimaal alle variabele belastinggevallen, zodat de snedekrachten beschikbaar zijn voor IDEA StatiCa om te exporteren.


Ga vervolgens na het menu 'Add-on Modules' > 'Externe modules' en selecteer 'IDEA StatiCa Beam'.


Let op! Als de IDEA BEAM en IDEA CONNECTION modules niet beschikbaar zijn, dan is de BIM link niet goed geinstalleerd, zie het onderstaande juiste stappenschema. Neem desnoods contact op met info@ideastatica.nl om de BIM-link goed te laten installeren.Start IDEA StatiCa BEAM.


Het venster van de Code-check manager verschijnt. Hier dient u een nieuw bestand aan te maken.

Selecteer de juiste ligger. In ons voorbeeld, liggerno. 1.


IDEA StatiCa Code-check manager importeert vervolgens de liggergeometrie, doorsnedes, steunpunten posities, materialen en snedekrachten.


Let op! IDEA StatiCa importeert de posities van de steunpunten en doet een voorstel omtrent de voorwaardes. Zelf dient u de juiste randvoorwaarden in te geven.

Druk op [Verder].


Kies vervolgens het juiste ligger type in IDEA StatiCa BEAM:


  • In-het-werk gestorte betonligger - gewapend
  • In-het-werk gestorte betonligger - voorgespannen
  • Prefab betonligger - gewapende prefabligger met de optie van opeenvolgende naspanning
  • Prefab betonligger - voorgerekte prefabligger met de optie van opeenvolgende naspanning


In ons voorbeeld kiezen wij optie 1: gewapend betonnen, in-het-werk gestorte ligger


Selecteer vervolgens de juiste Nationale Bijlage en genereer indien gewenste het eigen gewicht en gelijkmatig verdeelde belastingen voor G (blijvende belasting) en Q (variabele belasting). In IDEA Beam zal bij de optie 'Volgens de gebruiker invoer' en tweetal belastinggevallen worden gemaakt naast het eigen gewicht (G en Q).


Wij kiezen optie 2: Eigen Gewicht 'Volgens de doorsnede' en drukken op [Verder].Selecteer vervolgens alle belastinggevallen waarvoor u de snedekrachten vanuit RFEM wilt importeren in RFEM.Ga in IDEA StatiCa BEAM naar Belastingen > Belastinggevallen en controleer het overzicht. 


Wijzig indien nodig de naam van LC2 t/m LC5.


Let op! U hoeft geen belastingen in te voegen voor belastinggevallen LC2 t/m LC5. Bij Belastingen > Krachten door Gebruiker Gedefineerd vindt u de geimporteerde belastinggevallen.In IDEA StatiCa BEAM dient u tenslotte de juiste belastinggevallen toe te voegen aan alle combinaties: UGT, BGT etc, Eventueel kunt u ook de juiste Ksi-factor invullen via: Belastingen > Belastinggevallen > Blijvende lastgroepen > ksi, bijvoorbeeld 0.888.Voorbeeld 2: Resultaatstaaf importeren - Landhoofdmodel gemaakt van Solids (Volume-elementen)


Selecteer de resultaatstaaf 13. In IDEA StatiCa BEAM is vervolgens per variabel belastinggeval de verdeling van de zes snedekrachten te controleren.