Waar kan ik een resultaatstaaf voor gebruiken ?Een resultaatstaaf is een speciaal staaftype in RFEM. Deze stelt u in staat om de interne krachten van staven, oppervlakken en solids terug te brengen en weer te geven als interne krachten van staven.

Het is een puur fictieve staaf. Daarom heeft deze geen eigen stijfheid, hoeft de resultaatstaf niet te worden ondersteund en kan de resultaatstaaf  niet worden belast. Vanwege de eigenschappen die sterk lijken op een staaf (lengte, doorsnede, materiaal), kan het worden ontworpen met behulp van verschillende ontwerpmodules voor staven.


https://support.msc-engineering.nl/nl/support/solutions/articles/8000049575-resultaatstaaf-gebruiken-in-rfem-https://www.dlubal.com/en/support-and-learning/support/knowledge-base/001406

https://www.dlubal.com/en/solutions/online-services/glossary/000083