Lassen en zero elements in SHAPE-THIN


Lassen om elementen in SHAPE-THIN aan elkaar te verbinden kunnen op verschillende manieren worden ingevoerd. Zero elementen kunnen gebruikt worden om elementen zonder gedeelde knoop te verbinden.


HOEKLASSEN  kunnen op een aantal manieren ingevoegd worden 


1) Lassen grafisch invoeren.


Klik op  "Grafische las invoer ". Definieer  de las parameters in window "Set Weld". Klik op 'Apply and geef de las aan op de gewenste positie (screenshot onder).

Grafische lasinvoer in SHAPE-THIN 


2) Invoer lassen via Tabel Het is ook mogelijk om lassen te definieren via tabel "1.6 Lassen" (screenshot onder ).

lasinvoer via Tabel in SHAPE-THIN 


3) Definieer lassen voor parametrische dunwandige doorsnedes uit de doorsnede bibliotheek. Het is mogelijk om lassen te definiëren voor dunwandige doorsnedes uit de doorsnede bibliotheek (screenshot onder).

 

Dunwandige profielen met lassen in SHAPE-THIN 


In SHAPE‑THIN, is de schuifspanning (in het vlak van de hoeklas oppervlak ) parallel aan de las as τ|| te berekenen op hoeklassen, en de weerstand kan worden ontworpen. Bij het modelleren moet de las worden verbonden aan de randen van de 2 elementen. 1 van de deze elementen kan ook een dummy element zijn. (element met dikte  t = 0 mm).

In kolom H "Continu Element" van Tabel 1.6 Lassen, kunt u continue elementen definiëren . Er worden geen las spanningen berekend op deze elementen. Wanneer er geen elementen gespecificeerd worden in kolom H, worden de lasspanningen bepaald op alle elementen waaraan de las is verbonden. Deze elementen kunnen worden afgelezen uit kolom B "Elementen Nr.".

 

Meer informatie vindt u in  https://www.dlubal.com/en/support-and-learning/support/knowledge-base/001469


ZERO ELEMENTEN


De automatische generatie van doorsnedes gebaseerd op DXF bestanden is alleen mogelijk voor een simpele geometrie. Voor een meer ingewikkeldere geometrie kan de DXF file worden geïmporteerd als achtergrond in SHAPE-THIN 8. Elementen kunnen vervolgens gebaseerd worden op de DXF template. In het dialoogvenster "Set Elements met DXF Template", kunnen de centerlijnen worden gemaakt met de optie "Set center lines" door te klikken op de tegenoverliggende DXF outlines. Met de optie "Set elements" kunnen de elementen worden ingesteld door te klikken op het centerlijnen. Voor de niet parallele outlines, kunnen de elementen handmatig worden ingesteld omdat SHAPE-THIN alleen elementen en bogen kan maken van parellele lijnen. 


Elementen zijn verbonden wanneer ze dezelfde knopen delen. Een stijve verbinding van twee elementen zonder een gedeelde knoop kunnen in SHAPE-THIN gemodelleerd worden met een 'zero element'. Voor een 'zero element' is de normale dikte t gelijk aan 0. De dikte t * moet groter zijn dan 0 voor elk ander element. De bepaling van een dikte t * is nodig voor 'zero elements' die elkaar niet raken over hun gehele lengte door "normale" elementen (met dikte t groter dan 0). Het is te adviseren om dan een dikte te specificeren voor het dunste element aangrenzen aan het 'zero element'.  Zero elementen verbinden profielen in SHAPE-THINOefening met SHAPE-THIN