Reduceren van de afschuifweerstand VRdc van "bollenvloeren"


In een bollenvloer moet de dwarskracht t.o.v. een massieve vloer gereduceerd worden. De VRdc is dan bijvoorbeeld slechts 50% van de Vrdc. In RFEM is dit mogelijk door het aanmaken van een speciale norm. In deze norm wordt er met een lagere dwarskrachtcapaciteit, afschuifweerstand, VRdc, gerekend. In artikel 6.2.2. van de EN 1992-1-1 wordt de waarde van VRd,c berekend:


Dwarskrachtweerstand VRdc dwarskrachtcapaciteit

In de formule staat een component van de afschuifsterkte en een component voor de weerstand op basis van de optredende drukspanning. in RFEM kun je handmatig zowel de waarde van CRd,c en k1 aanpassen, danwel halveren. De totale schuifweerstand wordt ook aangepast. Deze verlaagde afschuifweerstand wordt toegepast bij de controle van de dwarskracht in de bollenvloeren en geeft een goed inzicht in de weerstand van de bollenvloer.


rekenwaarde afschuifweerstand aanpassen RF-CONCRETE RFEM


rekenwaarde afschuifweerstand aanpassen RF-CONCRETE RFEM