Proeflicentie starten voor een add-on module van RFEM 5 of RSTAB 8

Alle RFEM en RSTAB gebruikers met een netwerk of stand-alone licentie kunnen een 90-dagen proeflicentie starten voor add-on modules, waarvan men nog geen officiële licentie heeft. Ga naar de lijst met add-on modules en selecteer de gewenste add-on module. De module wordt aangeduid als 'Demo versie'.Start de add-on module en het programma stelt de volgende vraag:Druk op [JA] als u de proeflicentie wilt starten voor de gewenste add-on module. Let op! De proeflicentie werkt één maal per jaar voor al uw niet-gelicenteerde modules. Ook kunt u de bestanden die u maakt met een proeflicentie niet delen met uw collega's, die bijvoorbeeld wel een officiële licentie hebben.


Nadat u de proef-licentie heeft geactiveerd kunt u de resterende tijd van de proef-licentie bovenin het scherm controleren.