Belastingen gebruiken met een ontwerplevensduur, referentieperiode, verschillend van 50 jaar


In de nationale bijlage van de EN 1990, bijlage A1.1, verkrijgbaar bij het Nederlands Normailisatieinstituut, www.nen.nl, staat het volgende:


"Karakteristieke waarden van de veranderlijke belastingen voor gebouwen in NEN-EN 1991 zijn in het algemeen gebaseerd op een ontwerplevensduur van 50 jaar. Indien ontwerplevensduren afwijkend van de ontwerplevensduur van 50 jaar zijn gebruikt, mogen de extreme waarden van gelijkmatig verdeelde belastingen zijn aangepast."


Indien een gebruiker met bijvoorbeeld met een referentieperiode van 15 jaar wil rekenen dient de gebruiker zelf een reductiefactor voor het belastinggeval te definiëren voor het specifieke belastinggeval, bijvoorbeeld Wind of Sneeuw.


Reductiefactor voor korte levensduur belastingen volgens NEN-EN 1990Men kan de belastingfactoren reduceren door de instellingen van de statische berekeningen aan te passen.


Ga naar 'Belastinggevallen' en bewerk de 'Instellingen voor de statische berekening'. Maak vervolgens een kopie van de bestaande instellingen en hernoem het nieuwe geval, zoals bijvoorbeeld 'Belastingduur 15 jaar'. 
Bij 'Opties II' kan alle belasting in een belastinggeval gewijzigd worden met een vermenigvuldigingsfactor. Vermenigvuldig alle belastingen in het belastinggeval met de modificatiefactor of reductiefactor zoals berekend volgens de NEN-EN 1990. Kies de nieuwe statische berekeninginstellingen voor alle relevante variabele belastinggevallen en - combinaties.OPMERKING:  De sneeuwbelasting voor bijv. zonnepanelen is meestal 0.66 kN/m2. Met deze tool kun je ook de genereerde sneeuwbelasting verhogen met een factor. In de belastingcombinatie wordt vervolgens de belasting met de normale veiligheidsfactor vermenigvuldigd.