Wijzigen van stijfheden van steunpunten, materialen, doorsnedes in RFEM / RSTAB


In RFEM en RSTAB is het mogelijk om stijfheden te wijzigen. In bijgaand voorbeeld is er een model gemaakt van een ligger op drie steunpunten.


Het middelste steunpunt is flexibel en heeft een stijfheid in z-richting (translatie) van kz = 10000 [kN/m]. 


In belastinggeval 1 is de stijfheid niet aangepast en is het moment My als volgt:



Vervolgens maken wij een kopie van belastinggeval 1 omdat wij slechts een stijfheidsmatrix per belastinggeval/-combinatie beschikbaar hebben. Met belastinggeval 2 kunnen we rekenen waarbij wij de stijfheid aanpassen. Dit doen we via een Constructiewijziging.



Pas de stijfheid van het middensteunpunt aan met een factor (10%).



 


De vervorming van belastinggeval 2 is vervolgens als volgt:



De twee beschikbare belastinggevallen of combinaties kunnen vervolgens in een omhullende combinatie gebruikt worden.



Resultaat voor buigende moment My: